یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

   شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی پیشگام در آموزش واحد های صنعتی کوچک و متوسط استان در سال گذشته اقدام به برگزاری دوره های متعدد در حوزه های مختلف مدیریتی و َ مهارتی نموده که در این خصوص بیش از بیست هزاز نفر ساعت دوره و کلاس آموزشی برگزار گردیده است . همچنین این شرکت در نظر دارد در سال جاری جهت منظم کردن هرچه بیشتر دوره ها َ کلاس ها و سمینارهای آموزشی اقدام به تهیه تقویم آموزشی مطابق با نیاز واحد های صنعتی نماید.